Ubytovatel Ing. Eva Skubidová zpracovává osobní údaje pouze za účelem zajištění rezervace hostů a za účelem povinností vyplývajících ze zákona (domovní a evidenční kniha). 

Osobní údaje za účelem zajištění rezervace jsou uchovávány po dobu 1 roku. Osobní údaje pro zákonem stanovenou povinnost evidence jsou uchovávány po dobu 6 let.

Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům vyjma těch, které patří pod zákonnou povinnost (Obecní úřad Václavov, Cizinecká policie) a nejsou používány za účelem následné propagace.